ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ

Μαθήματα αγγλικής γλώσσας (ατομικά ή σε μικρά group) Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας, native speaker (μητρική γλώσσα),πτυχιούχος αμερικανικού πανεπιστημίου, με εικοσαετή εμπειρία,παραδίδει μαθήματα αγγλικής γλώσσας, ατομικά ή σε μικρά groupτων 3-5 ατόμων, για όλα τα μαθησιακά επίπεδα.Δυνατότητα προετοιμασίας ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ(LOWER,PROFICIENCY, ADVANCED, TOEIC, TOEFL, GRE, IELTS κλπ.)με 100% επιτυχία στις εξετάσεις.Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίαςΓια τη διδασκαλία γίνεται χρήση των πιο σύγχρονων μεθόδωνεμπέδωσης της γλώσσας μέσω του διαδραστικού πίνακα (smartboard).Στο διαδραστικό πίνακα ζω

iport.gr