ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ -ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ( SCHAFER )

Αντιπροσωπεία της πολυεθνικής εταιρειας Schaefer ασχολείται με συστήματα αποθήκευσης και διακίνησης, με βιομηχανικούς εξοπλισμούς, και με εξοπλισμούς γραφείου. Η εταιρεία Schaefer μπορεί να μελετήσει το χώρο σας και να προτείνει τη βέλτιστη αξιοποίησή του.Να σχεδιάσει λύσεις για οικονομικότερο και αποτελεσματικότερο σύστημα αποθήκευσης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Σελίδες

iport.gr