ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σκοπός του γραφείου μας είναι να ικανοποιήσει την ζήτηση σε θέματα λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών, παροχής οικονομικών συμβουλών και οργάνωσης επιχειρήσεων. Αναλαμβάνουμε:  Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων β’ και γ’ κατηγορίας όλων των νομικών μορφών.  Φορολογικές δηλώσεις νομικών και φυσικών προσώπων.  Πληροφορίες και συμβουλές στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  Οργάνωση και υποστήριξη νέων επιχειρήσεων.  Εξυγίανση επιχειρήσεων.  Αποστολή έμπειρου εξωτερικού λογιστή.  Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Σελίδες

Νομός

iport.gr