ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

TUV AUSTRIA HELLAS ΕΠΕ

H TUV AUSTRIA HELLAS δραστηριοποιείται από το 1994 στην υπηρεσία της Ασφάλειας και της Ποιότητας. Προσφέρει διαπιστευμένη πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης, ανελκυστήρων, τεχνικούς ελέγχους και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

iport.gr