ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ, Δ., ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.

ΤΣΙΜΕΝΙΔΗΣ, Δ., ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.

Διεύθυνση : 
Πόντου 33, Περιοχή Β ΚΤΕΟ
54628 ΜΕΝΕΜΕΝΗ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τηλέφωνο : 
2310753232
Rating: 
0
Καθόλου ψήφοι ακόμη

Παρόμοιες & πλησιέστερες καταχωρίσεις

iport.gr