ΙΑΤΡΙΚΑ

ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Η εταιρεία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2002 σαν ατομική επιχείρηση.Το 2003 άλλαξε νομική υπόσταση και πλέον η επωνυμία είναι Γκινάλας Βασίλειος - Λύσσαρη Αναστασία ΟΕ.Το 2010 άλλαξε νομική μορφή και έγινε ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Η εταιρεία δραστηροποιείται κυρίως στην κατ οίκον νοσηλεία διαθέτοντάς είδη : συμπυκνωτές οξυγόνου, νεφελοποιητές. Τα είδη εισάγονται από τον αμερικάνικο οίκο Airsep. Διαθέτει ανταλακτικά και σέρβις.Ωστόσο η διάθεση προιόντων της εταιρίας δεν περιορίζεται στα παραπάνω είδη.

Νομός

iport.gr