ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο, με την υψηλή επιστημονική κατάρτιση και την ανελλιπή ενημέρωση στα νέα γνωστικά αντικείμενα της νομικής επιστήμης αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες. Το γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες για όλο το φάσμα του αστικού, διοικητικού και ποινικού δικαίου.Συγκεκριμένα έχει την δυνατότητα να αναλάβει υποθέσεις αστικού, εργατικού, ποινικού και διοικητικού δικαίου, με έμφαση σε θέματα παραβιάσεων ανθρωπίνων δκαιωμάτων, εργατικών διαφορών, μισθώσεων, ναρκωτικών.

Νομός

iport.gr