ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΕΛΚΕΠΙ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛ.Κ.ΕΠΙ | Ελληνικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας

Το Ελληνικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας ( ΕΛΚΕΠΙ ) ιδρύθηκε το 2015 με βασικό σκοπό την ουσιαστική υποστήριξη της Ελληνικής επιχειρηματικότητας. Είμαστε ένας επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κοινωφελή χαρακτήρα Ν.Π.Ι.Δ. (Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) που στοχεύει στην αύξηση της επιχειρηματικότητας, παραγωγικότητας αλλά και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα μέσα από tailor made δράσεις, επιδοτούμενα προγράμματα, συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση.

ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σκοπός του γραφείου μας είναι να ικανοποιήσει την ζήτηση σε θέματα λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών, παροχής οικονομικών συμβουλών και οργάνωσης επιχειρήσεων. Αναλαμβάνουμε:  Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων β’ και γ’ κατηγορίας όλων των νομικών μορφών.  Φορολογικές δηλώσεις νομικών και φυσικών προσώπων.  Πληροφορίες και συμβουλές στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.  Οργάνωση και υποστήριξη νέων επιχειρήσεων.  Εξυγίανση επιχειρήσεων.  Αποστολή έμπειρου εξωτερικού λογιστή.  Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξη τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Σελίδες

Νομός

iport.gr